DOWNLOAD TÀI LIỆU

Phần mềm và hướng dẫn sử dụng

Phần mềm Led Studio cho Matrix led Tải ngay

Thông số kĩ thuật Nova V960 Tải ngay

Thông số kĩ thuật Nova V760 Tải ngay

Hưỡng dẫn sử dụng Nova LCT bản tiếng việt Tải ngay

Phần mềm NovaLCT Tải ngay

Phần mềm Nova Viplex (x64) Tải ngay

Phần mềm Nova Viplex (x32) Tải ngay

File setup màn hình LED

File setup cho P3 – IC Fm6124 Tải ngay

File setup cho P3 – IC ICN2037 Tải ngay

File setup cho P4 – IC Fm6124 Tải ngay

File setup cho P5 – IC Fm6124 Tải ngay

File setup cho P4 oudoor – IC 2037/2012 Tải ngay